Jan Paweł II – słowa o artystach

„Świat bez sztuki naraża się na to,
że będzie światem zamkniętym na miłość.

Przyglądając się najwybitniejszym dziełom artystów, można zauważyć, że o ile już natura jest odbiciem Bożego piękna,
to najpiękniejszą ikoną Boga żywego
jest oblicze człowieka.
Oblicze człowieka, które nigdy nie jest tak piękne jak wtedy,
gdy pozwala on, by przebijała przez nie obecność Tego, od którego otrzymujemy życie.”

“Wpisane jest w duszę człowieka wezwanie do nieśmiertelności . Wpisane jest ono w duszę artysty, gdy dziełem swego talentu, swego geniuszu, stara się przekroczyć granice przemijania i śmierci.”

Jan Paweł II

Czytaj dalej Jan Paweł II – słowa o artystach

Podziel się