“Jan Lebenstein. Obrazy i gwasze z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu”


Ponad 120 prac polskiego malarza i grafika Jana Lebensteina znajdzie się na wystawie, którą od 2 kwietnia będzie można oglądać we wrocławskim Muzeum Narodowym. Na ekspozycji prezentowane będą najbardziej znane cykle prac Lebensteina, w tym “Figury kreślone”. Na wystawie pokazane zostaną także cykle “Pejzaże” (1954-1955), “Figury we wnętrzu” (1956), “Figury osiowe” (1961-1962), “Potworne zwierzęta” (1964-1965), czy kompozycje inspirowane mitologią grecką i rzymską (1967-1975). Zobaczyć będzie można również ilustracje tworzone przez Lebensteina do “Księgi Hioba”, “Apokalipsy św. Jana” czy “Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella.
Czytaj dalej “Jan Lebenstein. Obrazy i gwasze z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

Podziel się