Jan Dobkowski – „Dobson” – twórca konsekwentny

W Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej pokazujemy obecnie kilka prac Jana Dobkowskiego z lat 70. Jan Dobkowski to artysta, dla którego linia jest najważniejszym nośnikiem ekspresji malarskiej.

“W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką sieć, w niej tkwię. To, co rzeczywiste – poprzez fakt, że złożone jest z linii – staje się abstrakcyjne. Linia jest najważniejsza. Linia to myśl.”

Chociaż nauczycielem Dobkowskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych był Jan Cybis, przedstawiciel postimpresjonizmu, artysta wybrał inną formę ekspresji. Jego płaszczyznowe obrazy już od 1965 roku nawiązywały do estetyki pop-artu. Wraz z Jurrym (Jerzym Zielińskim) założył w 1967 roku grupę Neo-Neo-Neo, której założenia opierały się na przeciwstawieniu się panującym wówczas na uczelni postimpresjonistycznym tendencjom w malarstwie.

Po otrzymaniu dyplomu ASP w 1968 roku Dobkowski stworzył pierwszy obraz czerwono-zielony, zatytułowany „Podwójna Dziewczyna”. Praca ta została zakupiona do kolekcji Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. W latach następnych artysta stworzył cały cykl takich obrazów, ujednolicając nie tylko ich kolorystykę, ale także format (200×150 cm).

Artysta znany jest także z ciekawych projektów, jak “Przedłużenie lata” z 1969 roku, w którym wykorzystał czerwono-zielone figury wycięte z płyty paździerzowej i ulokował je w zaśnieżonym pejzażu. Także w roku 1969 podobna akcja odbyła się w hali fabrycznej “Polfy”, gdzie tłem dla zawieszonych w przestrzeni płaskich postaci Dobkowskiego były maszyny.

Dobkowski to także malarz, który wyrażał w swojej twórczości witalność i biologiczne siły natury. Zainteresowanie tą tematyką zaowocowało powstaniem licznych erotyków, a także symbolicznego abstrakcyjnego cyklu “Albo – albo” z 1981 roku, dla którego inspiracją były narodziny syna artysty

Jan Dobkowski został kilkakrotnie wyróżniony prestiżowymi nagrodami, między innymi Nagrodą im. Jana Cybisa w 1994 roku za całokształt twórczości.
Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych na całym świecie.

Fot. J. Dobkowski, Abstrakcja, grafika, Kolekcja Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej

Alicja Wilczak
Podziel się