Art flesh

granpressphoto

1. Grand Press Photo 2013


Wystawa Grand Press Photo prezentuje 176 najlepszych zdjęć prasowych minionego roku, wybranych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej, organizowanego przez branżowy miesięcznik PRESS. Wśród prezentowanych zdjęć zaprezentowanych zostanie 60 fotografii pojedynczych i 16 fotoreportaży, które zostały wybrane przez jury spośród ponad 4,8 tys. nadesłanych, fotografie Samuela Arandy, zwycięzcy World Press Photo 2012, który przewodniczył jury Grand Press Photo 2013.
Zostanie wyeksponowane także Zdjęcie Roku, wykonane przez Michała Legierskiego (Agencja Fotograficzna Edytor) podczas pożaru kościoła w Orzeszu-Jaśkowicach w styczniu 2013. Przedstawia mężczyznę, który wynosi krzyż z płonącej świątyni. W Grand Press Photo 2013 oceniano fotografie wykonane między 1 kwietnia 2012 roku a 31 marca 2013 roku. Wszystkie zdjęcia, które trafiły do finału, są prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej.*
Termin: 05.12.2013 – 27.12.2013
Miasto: Toruń

2. Kolekcja Hermansdorferów
Wystawa z cyklu „Artyści i mecenasi Muzeum Narodowemu we Wrocławiu”
Dar oraz depozyt rodziny Hermansdorferów
Prace Magdaleny Abakanowicz, Stanisława Fijałkowskiego, Władysława Hasiora, Natalii Lach-Lachowicz, Jana Lebensteina, Zbigniewa Makowskiego, Jerzego Nowosielskiego i kilkudziesięciu innych polskich artystów współczesnych można będzie oglądać na wystawie we Wrocławiu. To wybór dzieł z liczącej ponad 300 eksponatów kolekcji rodziny Hermansdorferów.*
Termin: 26.11. 2013 – 19.01.2014
Miasto: Wrocław

3. Majolika z Nieborowa
W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach trwa wystawa „Majolika z Nieborowa”. „Majoliki z Nieborowa to wyroby ceramiczne pochodzące z lat 80. XIX wieku. Ich kształty i dekoracje charakteryzują się fantazją niespotykaną wśród ceramik wykonywanych w innych polskich wytwórniach. Naczynia z Nieborowa mają z reguły eklektyczne formy, często zainspirowane dawną ceramiką francuską czy włoską, cechują je żywe barwy i malowane ręcznie dekoracje. To malatury o rozmaitym charakterze – przedstawiają fantastyczne widoki z górami i jeziorami, wizerunki osób ważnych dla polskiej historii, motywy roślinne, groteskowe i stylizowane. Niektóre z dekoracji nawiązywały do znanych dzieł sztuki, inne stanowiły autorską kreację ich autorów, wśród których – co warte podkreślenia – było wiele młodych, utalentowanych kobiet.”*
Termin: 15.11.2013 – 4.05.2014
Miasto: Kraków

4. Hüseyin Bahri Alptekin. Zajścia, zdarzenia, okoliczności, przypadki, sytuacje
W Muzeum Sztuki w Łodzi trwa od 15 listopada wystawa „Hüseyin Bahri Alptekin. Zajścia, zdarzenia, okoliczności, przypadki, sytuacje”. Wystawa koncentruje się na stosowanych przez Alptekina środkach – takich jak przekład, naśladownictwo, multiplikacja, zawłaszczenie, rekontekstualizacja – przy pomocy których formułował on wizję globalności alternatywną wobec wytwarzających nierówność mechanizmów globalizacji. Jego perspektywa pozwala zobaczyć uniwersum, w którym kulturowe marginesy, peryferia i historyczna przygodność dzięki swojej wszechobecności przestają być podrzędne wobec cywilizacyjnych centrów. W twórczości Alptekina zarysowuje się możliwość powstania wspólnoty, w  której wszystkie estetyki i formy życia są potencjalnie twórcze, produktywne i równe.*
Termin: 15.11.2013 – 16.02.2014
Miasto: Łódź

5. Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Wystawa prezentuje kolekcję zebraną przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od momentu jego powstania w 2004 roku do dzisiaj. Towarzystwo tworzyło swoje zbiory tak, aby korespondowały one z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi i ją uzupełniały. Efektem jest wyjątkowo spójna merytorycznie kolekcja.*
Termin: 13.12.2013 – 2.03.2014
Miasto: Łódź

6. Mieke Bal i Michelle Williams Gamaker. Madame B – Zgłębianie kapitalizmu emocjonalnego


Madame B to projekt reinterpretujący powieść Pani Bovary Gustave’a Flauberta, przejmującą i aktualną zarówno w 1856 roku, jak i dziś. Tworząc pracę intertekstualną i świadomie używając anachronizmów Mieke Bal i Michelle Williams Gamaker starają się pokazać związek pomiędzy kapitalizmem i romansem, a tym samym komercji kształtującej wyobrażenie romantycznej miłości. Autorki pokazują jak mocno zależności te przetrwały 150 lat po opublikowaniu powieści oraz dlaczego Flauberta często uznaje się za postmodernistę i feministę.
Wystawa Madame B oferuje nowe, radykalne wyobrażenie postawy politycznej Flauberta. Autorki badają różne formy wizualne, dążąc do wytworzenia silnego, głębokiego doświadczenia, w ramach którego dylematy polityczne mogą być rozstrzygane równocześnie przez rozum, emocje i ciało.*
Termin: 6.12.013 – 9.02.2014
Miasto: Łódź

7. Robert Maciejuk, Honza Zamojski. Góra i dół
Wystawa Roberta Maciejuka i Honzy Zamojskiego „Góra i dół” jest kulminacyjnym punktem ich wieloletniej współpracy i przyjaźni. Obu artystów mimo różnic formalnych więcej łączy niż dzieli. Poczucie humoru oraz spora doza autoironii pozwalają im zdystansować się wobec własnej twórczości, jak i bez kompleksów i oporów żerować na cudzej. Obaj sięgają po proste środki wyrazu, poruszając się pomiędzy tym, co racjonalne, prawdopodobne i prawdziwe, a tym, co emocjonalne, sentymentalne i religijne. Wątpliwości stają się dla nich katalizatorem tworzenia.
Na wystawie prezentowane są przeważnie prace nowe, nigdy wcześniej nie pokazywane publicznie. Od wielkoformatowych rysunków i obrazów olejnych, przez formy w przestrzeni, aż po artystyczną książkę obu twórców, do której zaprosili krytyka sztuki Andrzeja Kostołowskiego. Rozpiętość formalna w realizacjach Maciejuka i Zamojskiego jest spora, jednak powracające motywy spajają w całość wieloelementową instalację. To rodzaj prowadzonego z szacunkiem wobec siebie nawzajem krytycznego dialogu z tradycją – ale też i przyjacielskiej dyskusji.*
Termin: 30.11.2013 – 16.02.2014
Miasto: Warszawa

8. Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna


Wystawa prezentuje dynamiczną mapę świata sztuki po drugiej wojnie światowej – w świetle europejskich i pozaeuropejskich podróży artystycznych polskich twórców i krytyków sztuki. Zaznaczone są na niej punkty i wektory owych wypraw, ale także to, w jaki sposób – pomimo żelaznej kurtyny i polityki izolacji – dokonywała się wówczas wymiana wiedzy i przepływ inspiracji. Wspomniane w podtytule migracje dotyczą nie tylko samych artystów, ich oficjalnych i półoficjalnych podróży, lecz obejmują również fenomen podróżujących dzieł i wędrujących idei. Czasową klamrę przywołanych na wystawie zjawisk i wydarzeń wyznaczają umownie przyjęte daty: rok 1947 (moment intensywnej wymiany kulturalnej, głównie z Francją, w ramach programu stypendialnego) i 1959 (apogeum „ekspansji” polskiego odwilżowego modernizmu na Zachodzie).*
Termin: 30.11.2013 – 09.02.2014
Miasto: Warszawa

1. Fot. Zdjęcie pojedyncze – zwycięzca w kategorii PORTRET SESYJNY – Jacek Ura Krakow
* www.csw.torun.pl
2. * www.mnwr.art.pl
3. * www.muzeum.krakow.pl
4.* www.msl.org.pl
5. * www.msl.org.pl
6. Fot. Na zdjęciu Marja Skaffari jako Emma, fot. Thijs Vissia
* www.msl.org.pl
7. * www.zacheta.art.pl
8. *, Fot. www.zacheta.art.pl

Udostępnij

Artykuł przygotowany we współpracy z Galerią Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej www.napiorkowska.pl

alt

Podziel się

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /newartissimo/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *